dara – značenje

 

dara (turski dara od arapskog tarh) – masa materijala za pakovanje koja se odbija od ukupne (bruto) mase neke robe (prešla dara meru – preteralo se; skuplja dara nego mera – veći je trošak (ili šteta) nego korist).