dara – značenje


dara (turski dara) – masa omota, ambalaže (hartije, posude i dr.) koja se odbija od ukupne mase prilikom merenja robe; razlika između bruto i neto mase neke robe.