darvinizam – značenje


darvinizam (engleski Darwinism) – u biologiji: teorija engleskog prirodnjaka Čarlsa Darvina (Charles Darwin, 1809–1882) o evoluciji biljnih i životinjskih vrsta putem prirodne selekcije, tj. održavanja u životu najsposobnijih u borbi za opstanak.