datacija – značenje

 

datacija (latinski datatio):
1) stavljanje datuma na pismo ili kakav dokumenat;
2) određivanje vremena nastanka nekog spisa, umetničkog dela, arheološkog nalaza i dr.;
3) u pravu: formula kojom se označava mesto i vreme sklapanja pravnog čina, odnosno izdavanja isprave o njemu.

 

datirati = datovati (latinski datare):
1) staviti, zapisati datum;
2) odrediti datum nastanka, postanka čega (npr. neke pojave, nekog spisa i sl.);
3) poticati, postojati od neke vremenske granice.