debata – značenje

 

debata (nemački Debatte od francuskog débat) – rasprava, prepirka, diskusija.

 

debatni, -a, -o – koji se odnosi na debatu, koji je u vezi s debatom (debatni klub – mesto na kojem se sastaju ljudi samo radi diskusija, ne sprovodeći svoje ideje u delo).

 

debatovati – voditi debatu, raspravljati, diskutovati.