debata – značenje


debata (nemački Debatte) – rasprava o određenom predmetu u nekom političkom ili naučnom telu, diskusija, polemika.