debata – značenje

 

debata (nemački Debatte od francuskog débat) – rasprava, prepirka, diskusija.