decidiran – značenje

 

decidiran, -a, -o (nemački dezidiert od latinskog decidere) – jasan, odlučan, određen, nesumnjiv, nedvosmislen.