dedukcija – značenje


dedukcija (latinski deductio) – u logici: metod zaključivanja kojim se polazeći od opštega dolazi do pojedinačnih sudova.