dedukcija – značenje

 

dedukcija (latinski deductio) – u logici: metod zaključivanja kojim se polazeći od opštega dolazi do pojedinačnih sudova.

 

dedukovati – u logici: doći, dolaziti do zaključka, izvesti, izvoditi zaključak, zaključi(va)ti metodom dedukcije.

 

deduktivan, -vna, -vno:
1) u logici: koji se odnosi na dedukciju, dobijen dedukcijom, zasnovan na dedukciji (deduktivan zaključak);
2) analitičan, raščlanjen (deduktivan način pisanja).