defakto – značenje


defakto prilog (latinski de facto) – u pravu: u stvari, stvarno, zaista, činjenično.