defekt – značenje


defekt (latinski defectus):
1) nedostatak, pogreška, mana;
2) oštećenje, kvar, neispravnost.