defetista – značenje


defetist(a) (francuski défaitiste) – onaj koji je prožet defetizmom, koji širi sumnju u mogućnost pobede, koji ne veruje u uspeh, pobedu, malodušan čovek.