defetizam – značenje


defetizam (francuski défaitisme) – sumnja u vlastite snage, odsustvo vere u sopstveni uspeh, odsustvo borbenosti, malodušnost, klonulost; odustajanje od akcije zbog pretrpljenog poraza.