defetizam – značenje

 

defetizam (francuski défaitisme, prema défaite – poraz) – sumnja u vlastite snage, odsustvo vere u sopstveni uspeh, odsustvo borbenosti, malodušnost, klonulost; odustajanje od akcije zbog pretrpljenog poraza.

 

defetist(a) – onaj koji je prožet defetizmom, koji ne veruje u uspeh, pobedu, malodušan čovek.