deficijentan – značenje


deficijentan, -tna, -tno (latinski deficiens):
1) nepotpun, nedovoljan, manjkav, neodgovarajući;
2) u psihologiji: duševno zaostao, slabouman.