deficit – značenje

 

deficit (latinski deficit):
1) u finansijama: manjak prihoda u odnosu na rashode koji je utvrđen nakon obračuna;
2) manjak u blagajni; gubitak u poslovanju (preduzeća, ustanove);
3) manjak određenih faktora proizvodnje (npr. električne energije).

 

deficitaran, -rna, -rno:
1) u finansijama: koji je u manjku, gubitku, koji ima više rashoda nego prihoda;
2) kojeg nema u dovoljnoj meri, količini, koji se teško nalazi (deficitarni proizvodi); za koji nema dovoljno stručnjaka (deficitarna zanimanja).