deficit – značenje


deficit (latinski deficit):
1) u finansijama: manjak prihoda u odnosu na rashode koji je utvrđen nakon obračuna;
2) manjak u blagajni; gubitak u poslovanju (preduzeća, ustanove);
3) manjak određenih faktora proizvodnje (npr. električne energije).