deflacija – značenje


deflacija (engleski deflation) – u ekonomiji: pojava suprotna inflaciji, smanjivanje količine novca u opticaju radi povišenja njegove kupovne moći.