defolijacija – značenje


defolijacija (novolatinski defoliatio):
1) u botanici: opadanje lišća s drveća;
2) ogoljivanje drveća hemikalijama.