degradacija – značenje


degradacija (latinski degradatio):
1) postepeno smanjivanje ili gubljenje nekog pozitivnog svojstva; kvarenje, propadanje;
2) u službi, prelazak s višeg na niži položaj, skidanje s položaja (najčešće po kazni); lišenje čina u vojsci, vraćanje na niži čin.