degradacija – značenje

 

degradacija (latinski degradatio):

1) smanjivanje, snižavanje nekog svojstva; kvarenje, propadanje;

2) u službi, prelazak s višeg na niži položaj, skidanje s položaja (najčešće po kazni); lišenje čina u vojsci, vraćanje na niži čin.

 

degradirati (latinski degradere):

1) sprovesti, sprovoditi degradaciju, kvariti, obezvređivati;

2) vratiti na niži čin ili položaj u službi; oduzeti čin (oficiru).