degradirati – značenje


degradirati (latinski degradere):
1) sniziti, snižavati stepen, rang ili ugled nečega; (u)činiti manje vrednim, bezvrednim, sroza(va)ti;
2) vratiti, vraćati na niži čin ili položaj u službi; oduzeti, oduzimati čin (oficiru).