degresija – značenje

 

degresija (srednjovekovni latinski degressio) – postepeno smanjivanje nekog svojstva ili količine, opadanje, silazno kretanje.

 

degresivan, -vna, -vno – koji se polako smanjuje, snižava, koji ide od većeg ka manjem.