degutirati – značenje

 

degutirati (francuski dégoûter) – izaz(i)vati osećaj gađenja, odvratnosti; odvratiti, odvraćati nekoga od nečega.