dekalkomanija – značenje


dekalkomanija (francuski décalcomanie):
1) proces kojim se ovlažene slike, zalepljene na čvrstu hartiju, prenose na drugu podlogu radi ukrasa;
2) tako dobijena slika, preslikač.