deklamatoran – značenje


deklamatoran, -rna, -rno (latinski declamatorius) – koji zvuči kao deklamacija; lažno svečan, patetičan, visokoparan.