deklaracija – značenje

 

deklaracija (latinski declaratio):
1) izjava, svečano proglašenje principa, iznošenje stava o važnim pitanjima;
2) službena prijava robe ili imovine radi naplate carine ili poreza;
3) poštanska isprava koja se prilaže novčanim vrednosnim pošiljkama u inostranstvo.

 

deklarativan, -vna, -vno (latinski declarativus):
1) koji ima oblik deklaracije; koji predstavlja samo svečanu izjavu, nezavisnu od stvarnih namera;
2) u gramatici: iskazni, izrični.