deklaracija – značenje

 

deklaracija (latinski declaratio):

1) izjava, svečano proglašenje principa, iznošenje stava o važnim pitanjima;

2) službena prijava robe ili imovine radi naplate carine ili poreza;

3) poštanska isprava koja se prilaže novčanim vrednosnim pošiljkama u inostranstvo.

 

deklarativan (latinski declarativus):

1) koji ima oblik deklaracije; koji predstavlja samo svečanu izjavu, nezavisnu od stvarnih namera;

2) u gramatici: iskazni, izrični.