deklarativan – značenje


deklarativan, -vna, -vno (latinski declarativus):
1) koji sadrži deklaraciju, koji ima oblik deklaracije;
2) koji se zasniva samo na rečima, formalan; koji predstavlja samo svečanu izjavu, nezavisnu od stvarnih namera;
3) u lingvistici: izjavni, iskazni, izrični.