deklarisati – značenje


deklarisati svrš. i nesvrš. (latinski declarare):
1) objaviti, objavljivati, izjaviti, izjavljivati, proglasiti, proglašavati;
2) prijaviti, prijavljivati (robu) carinskim vlastima radi carinjenja;
3) deklarisati se izjasniti se, izjašnjavati se, opredeliti se, opredeljivati se (za nekoga, za nešto).