deklasirati – značenje


deklasirati svrš. i nesvrš. (francuski déclasser):
1) lišiti, lišavati pripadnosti određenom društvenom staležu, isključi(va)ti nekoga iz njegovog društvenog staleža, klase, odbaci(va)ti, poniziti, ponižavati;
2) u trgovini: prebaci(va)ti u nižu, jeftiniju klasu, prekategorisa(va)ti, degradirati (robu, artikal);
3) svrš. u sportu: teško poraziti protivnika; pokazati se za klasu boljim od protivnika.