deklinirati – značenje


deklinirati nesvrš. (latinski declinare):
1) u lingvistici: menjati po padežima;
2) u fizici: skretati, biti pod nagibom.