dekoder – značenje


dekoder (francuski décodeur, engleski decoder):
1) uređaj koji šifrovane poruke vraća na izvorni oblik;
2) u tehnici: uređaj koji kodirani televizijski signal (na satelitskim programima) pretvara u normalnu televizijsku sliku.