dekrepitacija – značenje


dekrepitacija (francuski décrépitation) – u hemiji: pucanje, prskanje kristala koji imaju u sebi mehanički zatvorenu vodu (npr. kuhinjska so) usled zagrevanja.