dekrešendo – značenje


dekrešendo prilog (italijanski decrescendo) – u muzici: oznaka za postepeno smanjivanje jačine tona, sve tiše, sve slabije, postepeno utišavajući.