dekret – značenje

 

dekret (latinski decretum) – pismena naredba koja ima zakonsku moć, odluka, ukaz.