dekret – značenje

 

dekret (latinski decretum) – pismena naredba koja ima zakonsku moć, odluka, ukaz.

 

dekretirati (srednjovekovni latinski decretare) – odluči(va)ti, izda(va)ti naredbe, propis(iv)ati; nametnuti, nametati neku odluku snagom autoriteta.