dekret – značenje


dekret (latinski decretum) – pismena naredba koja ima zakonsku moć, odluka, ukaz.