dekretirati – značenje


dekretirati svrš. i nesvrš. (srednjovekovni latinski decretare) – izda(va)ti naredbe, propis(iv)ati, odluči(va)ti; nametnuti, nametati neku odluku snagom autoriteta.