dekstrin – značenje


dekstrin (francuski dextrine) – u hemiji: žućkasti prašak, polisaharid dobijen hidrolizom skroba, koristi se kao lepak, za zgušnjavanje boja, u proizvodnji hrane i dr.