delikvescencija – značenje


delikvescencija (novolatinski deliquescentia) – svojstvo nekih materija, naročito soli, da upijaju vodenu paru postajući vlažne ili pretvarajući se u tečnost.