delinkvent – značenje


delinkvent (latinski delinquens) – izvršilac, počinitelj krivičnog dela, prestupnik, prekršitelj, krivac.