demarkacija – značenje

 

demarkacija (francuski démarcation) – obeležavanje granične linije, razgraničenje.

 

demarkacioni – koji se odnosi na demarkaciju, koji služi razgraničenju (demarkaciona linija – privremena granična linija između dve vojske koje su sklopile mir ili primirje).