demarkirati – značenje


demarkirati svrš. i nesvrš. (francuski démarquer) – obeležiti, obeležavati granicu, razgraničiti, razgraničavati.