dembel – značenje


dembel (turski dembel, tembel) – lenj čovek, lenština, gotovan, neradnik.