demencija – značenje


demencija (latinski dementia):
1) u medicini: ludilo, gubljenje razuma, maloumnost;
2) u medicini: slabljenje pamćenja i rasuđivanja usled starosti (staračka demencija), izlapelost.