demofobija – značenje


demofobija (grčki dêmos ’narod’ i phóbos ’strah’) – u psihologiji: patološki strah od mase, od veće grupe ljudi.