demolicija – značenje

 

demolicija (latinski demolitio) – rušenje, razvaljivanje.

 

demolirati (latinski demoliri) – (raz)rušiti, razoriti, razarati, uništiti, uništavati (građevinu, neki uređaj i sl.).