demolirati – značenje


demolirati (latinski demoliri) – (raz)rušiti, razoriti, razarati, uništiti, uništavati (građevinu, neki uređaj i sl.).