demonizacija – značenje


demonizacija (grčki daímōn, -izacija) – predstavljanje u vidu demona, prikazivanje u najcrnjim bojama, satanizacija; u političkoj propagandi postupak dehumanizacije određene klase ljudi ili pojedinaca širenjem uverenja da su zli i da ih zato treba mrzeti.