denaturisati – značenje


denaturisati (francuski dénaturer) – promeniti, menjati prirodu nečega; (u)činiti neupotrebljivim za ljudsku ishranu dodavanjem raznih primesa.