denaturisati – značenje

 

denaturisati (francuski dénaturer) – promeniti, menjati prirodu nečega; (u)činiti neupotrebljivim za ljudsku ishranu dodavanjem raznih primesa (denaturisani alkohol – alkohol koji služi samo kao gorivo, špiritus).