depandans – značenje


depandans = depandansa (francuski dépendance) – sporedna zgrada nekog većeg javnog objekta (hotela, bolnice i sl.) koja služi istim funkcijama kao i glavna; ustanova zavisna od matične ustanove, podružnica.