departman – značenje


departman (francuski département):
1) administrativno-teritorijalno područje u Francuskoj i nekim drugim zemljama, srez, okrug;
2) odsek, odeljenje u ustanovi.