deportacija – značenje


deportacija (latinski deportatio) – prisilno slanje, odvođenje stanovništva (obično političkih osuđenika) na određeno mesto (u logore, udaljene krajeve zemlje i sl.), proterivanje, izgon, progonstvo.