deportovati – značenje


deportovati i deportirati svrš. i nesvrš. (latinski deportare) – (iz)vršiti deportaciju, prisilno (po)slati, odvesti, odvoditi stanovništvo (obično političke osuđenike) na određeno mesto (u logore, udaljene krajeve zemlje i sl.), proter(iv)ati, prognati, progoniti.