deprimirati – značenje


deprimirati svrš. i nesvrš. (latinski deprimere):
1) dovesti, dovoditi u stanje duhovne klonulosti, potištenosti, obeshrabri(va)ti; oneraspoložiti, oneraspoložavati;
2) deprimirati se pasti, padati u depresiju, posta(ja)ti potišten, utučen.