đerdan – značenje


đerdan (turski gerdan) – u etnologiji: ogrlica, naročito kao deo narodne nošnje (od zlatnika i dr.).