dermatoglif – značenje


dermatoglif (grčki dérma (gen. dérmatos) ’koža’ i glýphein ’dupsti, urezivati’) – u anatomiji: svaki od sitnih nabora (dermatoglifski nabori) na prstima ruku i nogu, na dlanu i tabanu, koji mogu poslužiti za identifikaciju osobe i za utvrđivanje očinstva.