deskriptivan – značenje


deskriptivan, -vna, -vno (latinski descriptivus):
1) koji nešto opisuje, koji nešto prikazuje opisivanjem (bez tumačenja), opisan (obično o nekoj nauci, naučnoj grani ili metodu);
2) koji se služi deskripcijom kao metodom.